Αν και αντιπαθώ ενοχικές πεποιθήσεις του τύπου “πρέπει να φας όλο το φαγητό σου...

Άραγε πόσες εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μπορεί να έχει διανύσει μία τροφή...