Στο άρθρο, «Κοιλιακό λίπος – Συστηθήκατε;» , αναφερθήκαμε στα δύο είδη κοιλιακού...